សូមស្វាគមន៏ការចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ​!!!​Welcome to ckn-media.blogspot.com Website !!!​គេហទំព័រ ckn-media.blogspot.com ផ្តល់ព័ត៌មានពិតឥតលំអៀង រហ័សទាន់ចិត្ត ដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត / លោកអ្នកអាចទាក់ទងមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំបានតាមរយៈ Email: cknkhmer@gmail.com សូមអរគុណ !!!

សូមទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីសកម្មភាពថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិSunday, August 17, 2014

CNRPប្រឆាំងអំណាចផ្តាច់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រឆាំងភាពអយុត្តិធម៌

ជំហ៊ររបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជានិច្ចដោយមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាច់ខាត


វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

លោកប្រធានសមរង្ស៊ី«ខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរសាមគ្គីខ្មែរគឺខ្មែរឈ្នះ»


វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

Saturday, August 16, 2014

ស្រ្តីរងគ្រោះដីធ្លីនៅឃុំតាជេសប្រាប់ពីការបង្ខំឲ្យទទួលយកសំណងពីសំណាក់លោកស្រីជាខេងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនKDC


វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

ស្រ្តីរងគ្រោះដោយការវាយសន្លប់របស់សមត្ថកិច្ចរៀបរាប់ព្រឹត្តិការណ៏ដ៏ឃោឃៅយ៉ុងឃ្នង


វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

លោកស្រីអ៊ុំសុភីតំណាងពលរដ្ឋឃុំតាជេសថ្លែងពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាប

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! 

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

លោកប្រធានសមរង្ស៊ីជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីឃុំតាជេសស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! 

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !


គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងយកអំណាចរបស់ខ្លួនដែលពលរដ្ឋបានផ្តល់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារសង្គមជាតិនិងការពារប្រជារាស្រ្ត

Friday, August 15, 2014

ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីឃុំតាជេសស្រុកកំពង់ត្រឡាចទទួលរងការបង្ក្រាបមិនឲ្យដើរហែរក្បួនចូលភ្នំពេញ

រាយការណ៏ដោយៈលោក វីរជន

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

Tuesday, August 5, 2014

ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន៨នាក់ក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយភរិយាលោកស៊ុយសែមត្រូវបានតុលាការកោះហៅ

រាយការណ៏ព័ត៌មានដោយលោកៈ វីរជន

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

មតិពលរដ្ឋក្នុងសន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិលើកទី១របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី២៧កក្កដា២០១៤

រៀបចំដោយលោកៈ ភក្ត្រា

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

សន្និបាតក្រុមប្រឹក្សាជាតិរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិសម្រេចផ្លែផ្កាចំនួន៧ចំណុច

រាយការណ៏ព័ត៌មានដោយ លោក ៖ សុខោទ័យ

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

មន្រ្តីយោធាកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ៤១បាញ់សម្លាប់យុវជនក្នុងរឿងជម្លោះដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារ

រាយការណ៏ព័ត៌មានដោយលោកៈ វីរជន

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

Monday, August 4, 2014

លោកប្រធានសមរង្ស៊ីឆ្លើយតបលិខិតរបស់លោកសខេងដែលបង្ហាញពីការគាំទ្រនូវខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទាក់ទងនឹងអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោត

អង្គការ-សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងពលរដ្ឋខ្មែរស្នេហារជាតិធ្វើបាតុកម្មតវ៉ានិងការដង្ហែរញត្តិដាក់តាមស្ថានទូតប្រទេសអាស៊ាន៣ថ្ងៃជាប់គ្នា

ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលតំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន៥៥រូបចូលធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅថ្ងៃទី០៥សីហា២០១៤វេលាម៉ោង៤រសៀល

កំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតរវាងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណបក្សប្រជាជនថ្ងៃទី០៤សីហា២០១៤នៅវិមានរដ្ឋសភា

តំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន៥៥រូបនិងចូលធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងវេលាម៉ោង៤រសៀលថ្ងៃទី០៥សីហា២០១៤

លោកស្រីពុងឈីវកេកទទួលយកសំណើសមាសភាពទី៩គជប

រាយការណ៏ព័ត៌មានដោយលោក៖ សុខោទ័យ

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបគណបក្សប្រជាជនប្រើអំណាចផ្តាច់ការ

រាយការណ៏ព័ត៌មានដោយលោកៈ ភក្ត្រា

វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ«នាទីស្វែងយល់អំពីច្បាប់»

- វាគ្មិន លោក ជួង ជូងី 

- អ្នកសម្របសម្រួល លោក ភក្ត្រា
........................................
វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ រងចាំទទួលរាល់គ្រប់មតិ និង ព័ត៌មាន របស់បងប្អូន !

សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ២៣ ១៣ ៣៥ និងលេខ ០៩២ ៦៩ ៧៩ ៤១ ! វិទ្យុ សង្គ្រោះជាតិ ផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរ !

សូមអរគុណ

Saturday, August 2, 2014

ប្រធានយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី០២សីហា២០១៤នេះ

លោក ឃិន ជំរឿន

ប្រធានចលនាយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ រាជធានីភ្នំពេញ លោក ឃិន ជំរឿន ត្រូវបានកម្លាំង​សមត្​ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅស្នងការនគរបាល​រាជធា​នីភ្នំពេញ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ សីហា ២០១៤​នេះ ។

ជាការកត់សម្គាល់ ការចាប់ខ្លួនលោក ឃិន ជំរឿន នៅពេលនេះ គឺបង្ហាញថា ដំដោះ​ស្រាយនយោ​បាយនៅកម្ពុជា នៅមិនទាន់មានភាពធូរស្រាលនៅ​ឡើយទេ ស្របពេលដែលលោកអនុប្រធាន កឹម សុខា រួមជាមួយនិងតំណាង រាស្រ្តគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ចំនួន៧រូបដែល​ចាប់ខ្លួនដាក់​ពន្ធនាគារ​ព្រៃស និងយុវជន អឿ ណារិទ្ធិ ក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅ​ឆ្លើយបំភ្​លឺជាថ្មី ទាក់ទង​អំពើហិង្សានៅស្ពាននាគ ក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យ កាលពីថ្ងៃទី១៥ កក្កដា ២០១៤នោះ ៕